Yritysvalmennus

yritysvalmennus2Yritysvalmennus voidaan kohdistaa joko työryhmille tai toteuttaa yksilövalmennuksena. Yritysvalmennus on tavoitteellinen prosessi, jossa tapaamiskerrat sovitaan yrityksen tarpeen mukaan. Yritysvalmennusta voidaan käyttää työn tavoitteiden kirkastamiseen ja tavoitteiden saavuttamisen mahdollistamiseen. Yritysvalmennusta suunniteltaessa mietitään yhdessä tavoitteet sekä päätetään, keiden on tavoitteiden saavuttamisen kannalta hyödyllistä osallistua valmennukseen.

Valmennuskeskus Voimavaran Yritysvalmennus soveltuu seuraaviin tilanteisiin

  • työntavoitteen kirkastaminen
  • motivaation tarkastelu
  • oman roolin selkeyttäminen
  • työhyvinvoinnin lisääminen
  • esimiestyöskentelyn parantaminen
  • muutosten sujuminen
  • voimavarojen löytäminen
  • yhteistyön parantaminen
  • ongelmatilanteiden ratkaiseminen

Valmennusprosessi

Tutustu viereisellä navigaattorilla valmennuksen kysymyksenasetteluihin ja perusprosessiin. Jokainen case on yksilöllinen, räätälöity matkansa.