Valmennuskeskus Voimavaran muut koulutuspalvelut

Valmennuskeskus järjestää asiakaskohtaisesti muokattuja koulutustilaisuuksia työyhteisöille ja organisaatioille. Lisäksi tarjoamme erilaisia seminaareja ja luentoja erilaisten järjestöjen ja muiden tahojen tilaisuuksissa.

Työyhteisöt ja organisaatiot

 • Työhyvinvointi ja vahvuuksien kautta myönteiseen kehittymiseen
 • Ratkaisukeskeinen tiimityö
 • Positiivinen psykologia
 • Yhteistyön luominen ja voimaannuttava vuorovaikutus
 • Myönteisyys työyhteisön voimavarana
 • Arvostava haastattelu
 • Motivaation merkitys ja miten sitä voidaan lisätä
 • Kehityskeskustelut ja miten niitä voidaan tototeuttaa ratkaisukeskeisesti
 • Työyhteisön yhteisen tavoitteen luominen ratkaisukeskeisiä menetelmiä käyttäen
 • Ratkaisukeskeinen ja valmentava esimies

Luennot, koulutus ja seminaarit seuraavista aihealueista

 • Ratkaisukeskeiset menetelmät neuropsykiatrisessa valmennuksessa ja ohjauksessa