Työnohjaus

tyonohjausTyönohjaus on ammattitaitoisen työnohjaajan ohjauksella tapahtuvaa työhön, työrooleihin, työn arvoihin ja merkitykseen sekä työyhteisön toimivuuteen liittyvien kysymysten tutkimista, tiedostamista, jäsentämistä sekä toimivien ratkaisujen löytämistä.

Työnihjaus lisää työhyvinvointia ja työn tuloksellisuutta. Ratkaisukeskeisessä työnohjauksessa painotetaan myönteisten ja saavutettavissa olevien tavoitteiden luomista, onnistumisista oppimista sekä voimaannuttavan työskentelyilmapiirin luomista. Työnohjauksessa käsitellään myös haastavia ja ongelmallisia tilanteita keskittyen ratkaisuihin ja toivottuun tulevaisuuteen eikä niinkään syiden tai syyllisten etsimiseen.

RATKAISUKESKEISEN TYÖNOHJAUKSEN HYÖDYNTÄMINEN JA SOVELLUSALUEET

Esimiesasemassa oleva

 • Selkiyttää esimiesrooliaan, ammatti-identiteettiään ja johtamistapaansa
 • Löytää keinoja vuorovaikutussuhteiden ja arvostavan kommunikoinnin edistämiseen
 • Kehittää valmiuksia työongelmien ratkaisuun
 • Edistää työn suunnittelua, ajanhallintaa
 • Löytää vahvuutensa muutostilanteissa
 • Löytää omat kehittymishaasteensa ja keinot niiden saavuttamiseen
 • Parantaa ja ylläpitää työviihtyvyyttä ja toimintavireyttä
 • Käsitellä työhön liittyviä tunteita, itsetuntemuksen parantamiseen sekä motivaation löytämiseen

Yksittäinen toimija ja työryhmä

Työnohjauksen tavoitteet sovitaan ohjattavan/ohjattavien kanssa prosessin alkaessa. Tyypillisiä tavoitteita työnohjauksessa:

 • Lisätä oman ja toisen työn arvostusta
 • Parantaa työyhteisön vuorovaikutustaitoja
 • Selkiyttää omaa työroolia sekä odotuksia ja toiveita työltä ja työyhteisöltä
 • Parantaa itsetuntemusta
 • Havaita omat kehittymishaasteensa ja laatia konkreettiset suunnitelmat niiden toteuttamiseksi
 • Löytää omat voimavarat, vahvuudet ja keinot
 • Löytää motivaatio muutostilanteissa
 • Parantaa työn tuloksellisuutta

Työnohjauksen toteuttamistapa

Työnohjaus on prosessi, jossa tapaamiskerrat sovitaan asiakkaan tarpeen ja tilanteen mukaan. Yleensä yhden tapaamisen kesto on ryhmän koosta riippuen yleensä 1½-2½ tuntia. Tapaamisia järjestetään 3-4 viikon välein. Työnohjaus voidaan järjestää myös tiettyyn tilanteeseen tai tapahtumaan liittyen. Työnohjauksessa useimmiten työskennellään muutamasta kerrasta muutamaan vuoteen. Pidempikestoisessa työnohjauksessa ohjattavilla on tilaisuus kehittää omaa työotettaan, saada uudenlaista näkökulmaa sekä kehittää omaa ammattitaitoaan. Työnohjauksen tuloksellisuutta ja tavoitteiden saavuttamista arvioidaan säännöllisin väliajoin.

Ota yhteyttä niin määritellään yhdessä työnohjaustarpeenne!