Ajankohtaista kurssitarjontaa

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus

Koulutuksen tavoitteena on antaa hyvät perustiedot ADHD:sta, autisminkirjon oireyhtymistä ja Tourettesta. Riittävä perustiedon hallinta mahdollistaa voimaannuttavan työskentelyn erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on saada myös välineitä kehittää omaa työtä, työyhteisöä sekä saada menetelmiä jalkauttaa ratkaisukeskeisiä työmenetelmiä työympäristöön ja verkostoihin.

Osallistujat perehtyvät ratkaisukeskeisessä neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, joiden avulla asiakas oppii käyttämään omia voimavarojaan. Koulutus antaa osallistujille ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan pätevyyden. Lisäksi koulutukseen osallistuja saa vahvan neuropsykiatrisen ja ADHD -asiantuntijuuden, jota voi hyödyntää omassa työyhteisössään tai muissa vastaavaa asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä. Neuropsykiatrinen valmentaja toimii myös välittäjänä ja tukijana asiakkaan tukiverkostoissa.

Koulutuksesta saa Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja pätevyyden!

 

 

Vastaa