Henkilökohtainen valmennus

henkilokohtainenvalmennusOn hyvin inhimillistä yrittää ratkaista pulmia ja ongelmatilanteita aina samalla tavalla. Vanhat tavat eivät kuitenkaan aina johda toivottuun lopputulokseen. Tilanteen tarkastelu erilaisesta näkökulmasta mahdollistaa uudenlaisen, paremman ratkaisun löytämisen. Työskentely yhdessä ratkaisukeskeisen valmentajan kanssa mahdollistaa tilanteen uudelleenmäärittelyn ja ratkaisun avaimen löytämisen. Aina emme voi muuttaa asioiden kulkua mutta voimme vaikuttaa omaan suhtautumistapaamme.

Ratkaisukeskeinen valmennus perustuu tavoitteisiin ja valmennuksessa keskitytään asiakkaan parhaaseen mahdolliseen tulevaisuuteen. Valmennuksessa ei etsitä syitä tai syyllisiä, vaan mietitään konkreettisia keinoja, joilla tavoitteet voidaan saavuttaa. Ratkaisukeskeisessä valmennuksessa arvioidaan myös tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteisiin edetään pienin konkreettisin askelin ja lopputulos on usein parempi kuin etukäteen osataan kuvitella.

Henkilökohtainen valmennus on terapeuttista ja voimavaroja lisäävää tavoitteellista toimintaa arkisiin kehittymistavoitteisiin ja pulmatilanteisiin. Valmennuskeskus Voimavaran asiantuntijat ovat monipuolisen koulutuksen ja kokemuksen omaavia henkisen valmennuksen asiantuntijoita. Tämä on edellytys sille, että asiakas voi selkiyttää tavoitteitaan, löytää voimavaroja sekä päästä elämän tilanteessaan eteenpäin. Usein jo muutaman kerran käynti mahdollistaa voimavarojen ja keinojen löytymisen sekä tavoitteen saavuttamisen. Henkilökohtaista valmennusta voidaan käyttää yksilöasiakkaan, parisuhteen sekä perheiden tilanteissa. Keskeisinä ja merkittävintä on se, mikä tuntuu asiakkaan kannalta luontevimmalta tavalta toimia.

Henkilökohtaisesta valmennuksesta on hyötyä

  • ihmissuhteissa, vuorovaikutussuhteissa,elämänilon löytämisessä
  • ajanhallinnassa, henkisessä hyvinvoinnissa sekä jaksamisessa
  • tavoitteen ja voimavarojen löytämisessä sekä hallinnan keinojen vahvistamisessa
  • omien toiveiden, tavoitteiden ja tarpeiden hahmottamisessa sekä pulmien ratkaisemisissa