Arkisto kategorioittain: Valmennustarjotin

Yritysvalmennus

yritysvalmennus2Yritysvalmennus voidaan kohdistaa joko työryhmille tai toteuttaa yksilövalmennuksena. Yritysvalmennus on tavoitteellinen prosessi, jossa tapaamiskerrat sovitaan yrityksen tarpeen mukaan. Yritysvalmennusta voidaan käyttää työn tavoitteiden kirkastamiseen ja tavoitteiden saavuttamisen mahdollistamiseen. Yritysvalmennusta suunniteltaessa mietitään yhdessä tavoitteet sekä päätetään, keiden on tavoitteiden saavuttamisen kannalta hyödyllistä osallistua valmennukseen. Continue reading

Henkilökohtainen valmennus

henkilokohtainenvalmennusOn hyvin inhimillistä yrittää ratkaista pulmia ja ongelmatilanteita aina samalla tavalla. Vanhat tavat eivät kuitenkaan aina johda toivottuun lopputulokseen. Tilanteen tarkastelu erilaisesta näkökulmasta mahdollistaa uudenlaisen, paremman ratkaisun löytämisen. Työskentely yhdessä ratkaisukeskeisen valmentajan kanssa mahdollistaa tilanteen uudelleenmäärittelyn ja ratkaisun avaimen löytämisen. Aina emme voi muuttaa asioiden kulkua mutta voimme vaikuttaa omaan Continue reading

Tuloksellinen esimiestyö ja johtaminen

tuloksellinen_esimiestyoVoimavara lähtee annettujen realiteettien, ’reunojen’, tavoitteiden ja toimintaympäristön jäsentämisestä sekä usein myös uudenlaisesta, avusteisesta tarkastelusta. Sama pätee oman itsen jäsentämiseen voima- ja vaivavaroineen. Kartan rakentaminen.
Rakennetulle kartalle sijoitetaan asetetut tavoitteet, ’pelisää’, aikataulutus, yrityskulttuuri. Suoritetaan joukkueanalyysi, katsotaan ne lenkit. Avataan solmuja vahvistamaan reaktio- ja muutosherkkyyttä sekä -nopeutta. Continue reading

Työnohjaus

tyonohjausTyönohjaus on ammattitaitoisen työnohjaajan ohjauksella tapahtuvaa työhön, työrooleihin, työn arvoihin ja merkitykseen sekä työyhteisön toimivuuteen liittyvien kysymysten tutkimista, tiedostamista, jäsentämistä sekä toimivien ratkaisujen löytämistä.

Työnihjaus lisää työhyvinvointia ja työn tuloksellisuutta. Ratkaisukeskeisessä työnohjauksessa painotetaan myönteisten ja saavutettavissa olevien tavoitteiden Continue reading

  • SIVUSTON YLLÄPITO