Monthly Archives: tammikuu 2015

Palautteet Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus

Oulun kesäyliopiston koulutuspalautteet. Erinomainen kouluttaja! Vankka ammattitaito, työkokemus sekä ryhmänhallintataidot.

Kouluttajan empaattisuus loistavaa!

Koulutuksessa oli hyvää erityisesti ratkaisukeskeisyys!

Teoriatietoa, käytännön harjoittelua, pienryhmätyöskentelyä ja kokemusasiantuntijoiden luentoja sopivassa suhteessa.

Kiitos kouluttajalle yksilöllisestä ja yhteisöllisestä huomioinnista!

Jyväskylän kesäyliopiston palautteet.

Koulutuksessa oli parasta saada tietoa sekä kanavat lisätiedon hankintaan. Koulutus antoi nöyryyttä ymmärtää ihmisten erilaisuutta ja erilaisia ominaisuuksia. Hyvä yhteishenki ja vertaisryhmätyöskentely. Käytäntöön soveltaminen ja välineitä työkalupakkiin. Upeasti laadittu kokonaisuus!

Parasta koulutuksessa oli kokemusasiantuntijat ja lähijaksot. Vertaistuki niin koulutuspäivinä että jaksojen välillä. Yleensäkin jakaminen ja keskustelu Nepsy-asioista. Osaava kouluttaja!

Koulutuksessa parasta oli koulutuksen asiantunteva sisältö, kouluttaja ja asiantuntijat, koko ryhmä ja oma vertaisryhmä.

Hienoa oli koulutuksessa oli prosessiluonteisuus, vertaisryhmätyöskentely. Infoa ja harjoituksia sopivassa suhteessa. Kokemusasiantuntijat.

Parasta koulutuksessa oli käytännönläheisyys, omassa vertaisryhmässä työskentely, useat paritehtävät -> paljon harjoitustilanteita eri kokoonpanoilla.

Parasta koulutuksessa oli pääkouluttaja kokonaisena. Oma vertaisryhmä antoi syvyyttä ja voimaa oppimiseen. Prosessin ymmärtäminen lopussa.

Parasta oli vertaisryhmätyöskentely ja luennot, joista sai tietoa asioista. Yhteiset keskustelut ja kattava kirjalista.

Parasta oli: tieto, konkreettiset ideat, työnohjauksellisuus, vertaisryhmät.

Oman ajattelun kehittyminen koulutuksen aikana ja sen ymmärtäminen kuinka tärkeää on oma positiivinen näkökulma / halu nähdä asioita toisin.

Positiivisuus, voimavarakeskeisyys, ei liian vaativa arkielämän ohessa suoritettavaksi. Sai painottaa omia osa-alueita omien voimavarojen mukaisesti.

Kokemusten jakaminen -> ryhmä. Uusien vahvuuksien saaminen ja jo käytössä olevien toimintamallien vahvistuminen.

Käytännön ja teorian yhdistäminen.

Eri koulutustaustan / työn omaavia ihmisiä, sitä kautta erilaisia rikkaita näkemyksiä asioista.

Vertaisryhmä, kokemusasiantuntijat, kouluttajan esimerkit ja materiaali.

Kouluttajan ammattitaito, tietämyt, persoona, olemus. Kiitos!

Vertaisryhmmän merkitys korvaamaton.

Kouluttajan mielyttävä tapa opettaa sekä vertaisryhmä.