Yearly Archives: 2014

Tuloksellinen esimiestyö ja johtaminen

tuloksellinen_esimiestyoVoimavara lähtee annettujen realiteettien, ’reunojen’, tavoitteiden ja toimintaympäristön jäsentämisestä sekä usein myös uudenlaisesta, avusteisesta tarkastelusta. Sama pätee oman itsen jäsentämiseen voima- ja vaivavaroineen. Kartan rakentaminen.
Rakennetulle kartalle sijoitetaan asetetut tavoitteet, ’pelisää’, aikataulutus, yrityskulttuuri. Suoritetaan joukkueanalyysi, katsotaan ne lenkit. Avataan solmuja vahvistamaan reaktio- ja muutosherkkyyttä sekä -nopeutta. Continue reading

Työnohjaus

tyonohjausTyönohjaus on ammattitaitoisen työnohjaajan ohjauksella tapahtuvaa työhön, työrooleihin, työn arvoihin ja merkitykseen sekä työyhteisön toimivuuteen liittyvien kysymysten tutkimista, tiedostamista, jäsentämistä sekä toimivien ratkaisujen löytämistä.

Työnihjaus lisää työhyvinvointia ja työn tuloksellisuutta. Ratkaisukeskeisessä työnohjauksessa painotetaan myönteisten ja saavutettavissa olevien tavoitteiden Continue reading